Komu pomagamy

Troszcząc się o opiekę duszpasterską nad rodakami przebywającymi poza granicami Polski oraz popularyzowanie kultury polskiej, Fundacja w szczególności wspiera działalność ośrodków duszpasterskich księży Chrystusowców w Kazachstanie, na Ukrainie i na Białorusi oraz w Brazylii.

Nasza pomoc materialna dociera do następujących placówek misyjnych:

Białoruś

Ukraina

 Kazachstan

 

Pieniądze zbierane przez Fundację są przeznaczane m.in. na remonty kościołów i domów parafialnych, przy których bardzo często działają ośrodki kultury polskiej, na zakup paramentów liturgicznych i pomocy duszpasterskich, na zakup żywności dla ubogich rodzin, na remonty samochodów misjonarzy. Często nasze wsparcie jest adresowane do konkretnej parafii na określony cel, o takich akcjach informujemy w redagowanych przez nas Listach Fundacji.

Wspieramy również Seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, przekazując pieniądze na kształcenie kleryków – przyszłych duszpasterzy ośrodków polonijnych.

odsłon: 3387 aktualizowano: 2015-09-28 13:09 | utworzono: 2012-02-27 10:13:17 Do góry