Slideshow

Komunikat o likwidacji Fundacji

Wyrażamy serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom za każdą ofiarę...

Szanowni Państwo, informuję, że Rada Fundacji im. Kardynała Augusta Hlonda w Poznaniu 
w dniu 23 września 2016 r. podjęła uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji i wyznaczeniu likwidatora. Na stanowisko Likwidatora został powołany członek Zarządu Fundacji 
– ks. Zbigniew Kutnik. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu dnia 15.12.2016 r. - zatwierdził tę decyzję.

W czasie 24-letniej działalności Fundacja im Kardynała Augusta Hlonda w dużej mierze wypełniła zadania, które stawiali jej założyciele - gromadzenie i przekazywanie środków materialnych (zgodnie ze Statutem Fundacji) na następujące cele:

• przygotowanie filozoficzne, teologiczne i pastoralne przyszłych duszpasterzy polonijnych;
• wspieranie działań mających na celu podtrzymanie znajomości ojczystego języka, historii i kultury oraz utrzymanie łączności z Macierzą
• wsparcie materialne dla wspólnot parafialnych i ich duszpasterzy pracujących w bardzo trudnych warunkach materialnych i odbudowujących życie Kościoła;
• popularyzację osoby i dzieła Sługi Bożego Augusta Hlonda, Patrona Fundacji;

W ostatnich latach obserwowaliśmy bardzo widoczne zmiany. Przede wszystkim Kościół Katolicki na Wschodzie, który był głównym odbiorcą wsparcia materialnego, stał się bardziej samodzielny i wystarczalny, w wielu wypadkach zaczął opierać się na własnych wykształconych na miejscu kadrach duszpasterskich i na tyle okrzepł, że pomoc nie była 
tak konieczna, jak na początku transformacji i odzyskanej swobody religijnej po latach komunizmu. Dodatkowo ostatnie lata to czas, kiedy coraz mniej środków materialnych wpływało na konto Fundacji. Mając na uwadze te i inne jeszcze okoliczności Rada Fundacji podjęła decyzję o zawieszeniu działalności i likwidacji Fundacji.

Wyrażamy serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom za każdą ofiarę, 
bo dzięki Waszemu wsparciu materialnemu księża pracujący w duszpasterstwie na Wschodzie mogli się zaopatrywać w pomoce duszpasterskie, wspierane było Seminarium przygotowujące nowych duszpasterzy emigracyjnych i można było popularyzować osobę i dzieło Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda. Towarzystwo Chrystusowe, pomimo zamknięcia Fundacji nadal pełni swoją misję – także na Wschodzie: w Kazachstanie, na Białorusi i Ukrainie. Stale też kształci duszpasterzy polonijnych w seminarium duchownym i nadal popularyzuje dzieło i osobę Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda. Nie ustaje więc potrzeba gromadzenia środków materialnych 
na wyżej wymienioną działalność.

Osoby, które dalej pragnęłyby wspierać wspomniane cele to mogą to czynić składając ofiary na Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
– BANK PEKAO SA/Poznań – konto: 03 1240 3220 1111 0000 3529 3466.

http://www.przyjaciele.chrystusowcy.pl/

Z Chrystusowym pozdrowieniem

ks. Zbigniew Kutnik TChr

likwidator fundacji -
 zkutnik@tchr.org

Drukuj cofnij odsłon: 1457 aktualizowano: 2017-03-13 13:31 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Fundacja im. Kardynała Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, skr.p.23 Tel. 61 64 72 112 Konto: Bank Zachodni WBK S.A. 10 O/Poznań Nr 36109022550000000580000094 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone