Wspieramy rodaków
mieszkających poza
granicami Polski

Działamy już od ponad 20 lat

O Fundacji

Historia fundacji

Idea powstania Fundacji sięga początków lat dziewięćdziesiątych XX wieku. To właśnie wtedy nasilała się migracja Polaków do Europy Zachodniej i nie tylko. Niestety bardzo często tracili oni kontakt nie tylko z Ojczyzną, ale i z Kościołem.

By zapobiec tej sytuacji oraz wesprzeć Księży Chrystusowców (Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej) pracujących w bardzo trudnych warunkach materialnych (szczególnie na Ukrainie, Białorusi i Kazachstanie), w dniu 10 stycznia 1992 r. zwołano zebranie założycielskie naszej Fundacji. Podkreślono na nim potrzebę ewangelizacji rodaków na obczyźnie oraz szerzenia i popularyzacji polskiej kultury.

Przez prawie 30 lat służyliśmy pomocą Polakom na emigracji. Obok tak wielkich i doniosłych spraw jak remonty i odbudowa kościołów i domów parafialnych, wspieraliśmy również liczne inicjatywy duszpasterskie i polonijne.

W 2016 roku nastąpiła przerwa w funkcjonowaniu Fundacji. Teraz jednak, na skutek dramatycznych wydarzeń, które mają miejsce na świecie (szczególnie na Ukrainie) oraz dzięki licznym głosom z kraju i z zagranicy, wznawiamy naszą działalność.

Otwieramy się jednak nie tylko na Wschód. Pomocy oraz pracy duszpasterskiej potrzebuje ogromna liczba Polaków na całym świecie. Wierzymy, że z Bożą i Waszą pomocą będziemy systematycznie rozwijać naszą misję i dotrzemy wszędzie tam, gdzie los rzucił naszych rodaków.

Misja

"Kto kraj swój kocha prawdziwie, ten łączy w swym sercu te dwa wzniosłe ideały: Bóg i Ojczyzna."

Misją Fundacji jest wspieranie Polaków mieszkających poza krajem oraz wszystkich tych mieszkańców innych państw, którzy mają polskich przodków. Ważnymi elementami misji Fundacji są: wspieranie działań mających na celu podtrzymywanie łączności Polonii z Rzeczpospolitą Polską oraz wsparcie opieki duszpasterskiej dla polskich społeczności etnicznych i kulturowych poza Polską.

cele statutowe

"…by żaden Polak nie zagubił się na obczyźnie!”

 • Podtrzymywanie i upowszechnianie polskiej tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w krajach zamieszkania polskich emigrantów i ich potomków;
 • Działania związane z promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą: jej tradycji, historii, kultury oraz dorobku gospodarczego i społecznego;

  • Wspieranie działalności organizacji polonijnych, w tym m. in. organizacji społecznych i gospodarczych, sportowych, młodzieżowych (w tym harcerskich) i kombatanckich oraz prowadzonej przez nich działalności (np.: polskich klubów, ośrodków kultury, czytelni, zespołów folklorystycznych, pracowni artystycznych itp.),
  • Realizowanie i wspieranie działań związanych z podtrzymywaniem łączności Polonii z Rzeczpospolitą Polską, szczególnie poprzez promowanie dorobku środowisk polonijnych oraz Polaków, którzy poza granicami kraju przyczyniali się i przyczyniają do rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego krajów zamieszkania oraz Polski, kraju pochodzenia ich przodków;
  • Wsparcie prowadzenia i rozwoju opieki duszpasterskiej nad środowiskami polskich emigrantów, ich potomków oraz wszystkich Polaków czasowo przebywających zagranicą;
  • Wspieranie działalności na rzecz środowisk polonijnych prowadzonej przez Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej z siedzibą w Poznaniu (zwane dalej „Towarzystwem Chrystusowym”), prowadzonej przez jego placówki krajowe i zagraniczne.
  • Popularyzacja osoby i dzieła Kardynała Augusta Hlonda, organizatora duszpasterstwa emigracyjnego oraz jego następcy ks. Ignacego Posadzego – założycieli Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej;
  • Wsparcie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w krajach zamieszkania Polonii i ich potomków.

Zespół Fundacji

ks. Marek Grygiel
PREZES ZARZĄDU
ks. MARCIN STEFANIK
ZASTĘPCA PREZESA
Sławomir Malewski
CZŁONEK ZARZĄDU

Kard. August Hlond

August Hlond urodził się 5 lipca 1881 r., w wielodzietnej rodzinie. Jako chłopiec udał się do Włoch, gdzie po ukończeniu szkoły wstąpił do Zgromadzenia Księży Salezjanów. Po złożeniu profesji zakonnej i zakończeniu studiów otrzymał święcenia kapłańskie w Krakowie dnia 23 września 1905 r. W bardzo krótkim czasie, 24 czerwca 1926 r. powołany na stolicę arcybiskupią gnieźnieńską i poznańską, został Prymasem Polski, zaś niespełna rok później (20.06.1927) otrzymał godności Kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego. Bardzo aktywnie pomagał polskim emigrantom na całym świecie. Odwiedzał Rodaków żyjących poza granicami Ojczyzny, stworzył Centralę Duszpasterstwa Zagranicznego, w wielu krajach zorganizował Polskie Misje Katolickie. 

8 września 1939 r. założył Towarzystwo Chrystusowe dla Wychodźców (aktualna nazwa: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej), zgromadzenie zakonne, które dzisiaj sprawuje opieką duszpasterską nad Polakami w 23 krajach na 5 kontynentach. Dokonał także reorganizacji Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. Jako Prymas powołał do istnienia Akcję Katolicką.

Dzięki jego aktywnym działaniom w latach 1945-1948 Kościół w Polsce przetrwał jeden z najtrudniejszych okresów fali laicyzacji i walki z religią.

Zmarł w 1948 roku. Jego formalny proces beatyfikacyjny został zakończony, a do beatyfikacji potrzeba jeszcze udowodnionego cudu.

Co wspieramy

Dzieła, wspierane
przez fundację

Z dumą nagłaśniamy i wspieramy inicjatywy promujące Polskę, jej kulturę oraz dziedzictwo. Dbamy o to, by świadomość narodowa i religijna nie wygasła wśród kolejnych pokoleń Polaków na obczyźnie, mając na uwadze ostrzeżenie naszego Patrona: „Na wychodztwie polskie dusze giną”.

 

Co robimy

Projekty fundacji

 

Wesprzyj nas!

Fundacja przyjmuje również środki od osób fizycznych (w formie: darowizn, spadków, zapisów), a także od firm i instytucji (w formie: dotacji, subwencji oraz grantów). Jeśli chcecie Państwo wesprzeć działalność Fundacji w jednej z tych form prosimy o kontakt mailowy fundacjahlonda@chrystusowcy.pl

Aktualności

Pomoc dla Polonii w Brazylii!

Jak donosi ks. Zdzisław Malczewski SChr na skutek jednej z największych powodzi w historii stanu Rio Grande do Sul setki...

Sługa Królowej

Choć był znakomicie zapowiadającym się prymusem, to zamiast kariery w wielkim świecie wybrał pokorną służbę w Towarzystwie Chrystusowym. Kleryk Józef...

Życzenia wielkanocne 2024

  ŻyczeniaWielkanocnePDF

Święty Dobry Łotr, jedyny „kanonizowany” przez samego Chrystusa

Pierwszy święty i jedyny, którego „kanonizował” sam Jezus Chrystus – pisze ks. Arkadiusz Nocoń w felietonie dla portalu www.vaticannews.va/pl i...

Jan Paweł II o męczennikach II wojny światowej: Nieznani żołnierze wielkiej sprawy Bożej

„Świadectwo dawane Chrystusowi aż do przelania krwi, stało się wspólnym dziedzictwem zarówno katolików, jak i prawosławnych, anglikanów i protestantów […]....

40 rocznica śmierci ks. Ignacego Posadzego

Początek 2024 roku upływa dla nas pod znakiem 40. rocznicy śmierci Czcigodnego Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego. Był on na...

Drugi filar Adwentu.

W poprzednim fragmencie „20 Listu Okrężnego” ks. Ignacy Posadzy nazwał Najświętszą Marię Pannę jedną z dwóch postaci dominujących w Adwencie....

Przez Adwent z Maryją.

Przeżywając Adwent nie możemy zapomnieć o wielkiej roli Maryi we właściwym przygotowaniu naszych serc do obchodzenia Narodzenia Pańskiego. Zwracał na...

Co Stanisław Kostka ma wspólnego z Wiedniem?

W Wiedniu właśnie rozpoczęła się uroczysta oktawa św. Stanisława Kostki, po raz drugi w historii po polsku. Stolica Austrii odegrała...

Partyzant w sutannie.

Leżący na Mokotowie Park Dolinki Służewskiej cieszy się dużą popularnością wśród warszawiaków. Przepływający przez niego potok oraz liczne stawy sprzyjają...

Ratunek dla spoganiałego świata.

Mąż stanu, prymas i kardynał, nieomal prezydent, duchowy ojciec Polaków podczas zawieruchy II Wojny Światowej – z tymi określeniami najczęściej...

Kardynał, który zawierzył.

Polska z piekła II Wojny Światowej wyszła w opłakanym stanie. Ogołocona z terytorium, rozgrabiona i z wymordowanymi elitami. Ludność często...

Gorączka Brazylijska

Tragedia rozbiorów dotknęła nie tylko szlachtę, ale też wielu mniej uprzywilejowanych mieszkańców I Rzeczpospolitej. Wyobcowanie ekonomiczne oraz prześladowania ze względu...

Westfalska Częstochowa

Neviges, niewielkie miasto w Westfalii słynie z największych pielgrzymek niemieckiej Polonii oraz z sanktuarium, które zwraca uwagę swoim bardzo oryginalnym...

Kardynał Hlond zawsze z nami!

W sferze myśli i idei, działalność fundacji opiera się na osobie jej Patrona – kardynała Augusta Hlonda, stąd pomysł by...

fundusze powierzone

Możliwości współpracy

Fundacja im. Kardynała Augusta Hlonda umożliwia darczyńcom (osobom prywatnym i firmom) utworzenie funduszu powierzonego (celowego) i przekazanie go pod zarząd Fundacji. Fundusz, którego administrowanie przyjmie nasza Fundacja może być przeznaczany na wspieranie celów i działań leżących w obszarze zainteresowań darczyńcy, ale jednocześnie muszą być to cele zgodne z misją i celami  naszej Fundacji.
Fundusze powierzone mogą mieć charakter funduszy okresowych lub wieczystych. Fundusze mogą mieć nazwę własną wskazaną przez fundatora i uzgodnioną z Zarządem Fundacji. Fundusze okresowe zasilane są środkami przekazywanymi przez fundatora jednorazowo lub systematycznie, w uzgodnionych z Fundacją terminach. Fundusz taki może mieć charakter otwarty i oprócz środków darczyńcy – założyciela, może być zasilany darowiznami rodziny i przyjaciół funduszu i wpłatami 1,5% podatku. W ramach Funduszu czasowego przekazany do dyspozycji Fundacji kapitał jest na bieżąco wykorzystywany na cele określone przez darczyńcę. W przypadku funduszu wieczystego majątek przekazany Fundacji (środki pieniężne lub inne dobra majątkowe) stanowią nienaruszalny kapitał danego Funduszu, a na jego cele przeznaczane są wyłącznie pożytki (zyski) jakie ten kapitał przynosi w ramach działalności Fundacji.

W ramach funduszu powierzonego darczyńca może wspierać wybrany, już realizowany program naszej Fundacji. Darczyńca może także zlecić naszej Fundacji opracowanie i uruchomienie nowego projektu, który chciałby wspierać środkami z funduszu powierzonego. Mogą to być projekty ukierunkowane na konkretne cele, np. ustanowienie nagród lub stypendiów dla dzieci i młodzieży, czy wsparcie wybranej społeczności, placówek lub grupy odbiorców (np.: placówki edukacyjne, duszpasterskie, charytatywne i opiekuńcze, parafie i społeczności lokalne, grupy: dzieci, młodzież, osoby starsze, osoby niepełnosprawne).
Administrowanie przez naszą Fundację funduszami powierzonymi dotyczy wszystkich aspektów formalno-prawnych, zarządczych i promocyjnych (jeśli takie są konieczne i wskazane w umowie) związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem funduszu w imieniu darczyńcy (fundatora) Przyjęcie do administrowania funduszu powierzonego odbywa się decyzją Zarządu Fundacji i po uzgodnieniu z darczyńcą celów wykorzystania środków funduszu oraz sposobów administrowania funduszem. Fundusz powierzony zostanie uruchomiony na podstawie umowy pomiędzy darczyńcą a naszą Fundacją.

Do pobrania